Daniel Mårs & Charlotte Qvandt - En berörd park

SEK 160.00

En berörd park är en plats som skapats av nödvändighet.

Den gestaltar en överlevnadsstrategi. Efter ett överfall

inleds en process för att återfå kontroll, eller för att

helt överge den.

 

Parken som idé är en tillrättalagd natur med mörka

skuggor och vrår. Diktjaget skapar något eget, mer

gripbart, och låter sig omslutas.


Daniel Mårs och Charlotte Qvandt gav ut sin första

gemensamma diktsamling Flockmatrisen 2019. Genom

tillit och att ge varandra frihet i skrivandet

arbetar de mot att hitta en sammanhållen röst.

Kategori Poesi