Ida Marie Hede - Bedårande

SEK 180.00

Översättning: Felicia Stenroth


Kroppen är inte intakt. Den är porös och ständigt

på väg mot sin upplösning. Och döden är kanske

inte det underjordiska, det osynliga – mörkret.

Utan snarare ett territorium. Ett rum av skiftande

proportioner du kan kliva in i. Ett minne.

Kanske en gummihand.

 

Bedårande dissekerar livets början och slut. Och

det att livet består av individens konstanta

förvandling. En förvandling som på det intellektuella

och själsliga planet sammanförs med individens

primala kroppslighet – den blir till kött och

blod, den luktar och kryllar av mikroorganismer.

 

Vi möter B som nybliven mamma till Æ. Efter

förlossningen förändras B. Vad händer med B

när de kroppsliga och själsliga gränserna

mellan förälder och barn blir alltmer

otydliga? B som annars är “mitt i livet”

upptas däremot allt mer av döden, en

upptagenhet som når sin kulmen med B:s

fars bortgång. Döden är osynlig och på

samma gång konstant närvarande. Genom

en essäliknande prosa återges B:s försök

att fånga in och till och med förkroppsliga döden.

 

Ida Marie Hede river sig in i frågor kring

vad det innebär att föda och födas, att

försvinna in i en familjegemenskap, att dö.

Att människan kan existera avgränsad från

sin omgivning framstår som en chimär.

 

Men under den ständiga färden mot den oundvikliga

upplösningen är vialdrig ensamma. Vi verkar i

och genom varandra.


Ida Marie Hede, 1980, är en dansk författare och dramatiker med bakgrund inom litteratur, konst och konsthistoria. Utöver sitt skrivande ägnar sig Hede åt undervisning i kreativt skrivande. Hon har publicerat en lång rad böcker. Bedårande är den första att översättas till svenska.