Jacqueline Crooks - Ismigrationen

SEK 180.00

Berättelserna i denna bok följer en familjs rörelser

i världen under fyra generationer.

 

De geografiska förflyttningarna, kasttillhörigheten

som skakas av, fattigdomen och det hårda arbetet som

förföljer dem.

 

Jacqueline Crooks tecknar med ömhet och poetisk precision

en berättelse om överlevnad. Hon fyller sidorna med

minnen och spöken. Klargör smärtan i de koloniala och

postkoloniala orättvisorna. De djupa såren hos en

familj som letar efter mening i sitt adopterade hem –

från kullarna i Roaring River på Jamaica till den

brittiska förstaden Southall.

 

Karaktärerna i berättelserna är präglade av den

jamaicanska historien – det afrikanska, det indiska

och av andevärlden som binder samman tiden som varit

med den som är.Jacqueline Crooks är en brittisk/jamaicansk författare. Hon föddes i Roaring River på Jamaica och är verksam i London, England. Hon ger skrivkurser för utsatta och exkluderade grupper, främst för äldre, flyktingar, asylsökande och socialt missgynnade barn och ungdomar. Ismigrationen är hennes debut.

Kategori Prosa