Johan Dahlroth - Kom, jag vet en plats

SEK 160.00

Med Umeå som kuliss och katalysator utforskar diktjaget

i Kom, jag vet en plats, med språklig precision och

öm blick, de egna minnena i ett förlustens väntrum.

 

I dialog med de förlorade röster – som bär namn av en

mor, en älskarinna och en vän – pågår en bearbetning av

dödens kvarlevor inom den som blir kvar. Med kompromisslös

uppriktighet tecknas förvandlingen av detta jag fram och

genom skrivakten skapas en plats att andas. Att gå vidare,

att överleva.

 

Detta är en litterär debut som med mognat sinne skildrar

en drömlik vandring i ett minneslandskap. Minnena tycks

ta över nuet. Och nuet ger plats åt ömsom smärtsamma,

ömsom bitterljuva ekon från det förflutna, minnen som

ter sig lika verkliga, lika stor del av ett nu som en

skopglass som smälter i solen.


Kategori Poesi