Sandra Holm - Barnsliga slagsmål

SEK 180.00

I en värld som ömsom ruttnar, ömsom brinner, står jaget,

kvinnan, barnet och dikten under attack. De kämpar för

luft och måste aktivt uppsökas och försvaras, från de

hotfulla männen och från sina inbördes rivaliteter.

Det är ett räddningsarbete som kräver mod och hänsynslöshet,

men även allianser och solidaritet. Så individualistisk och

egensinnig som författaren Sandra Holm är finns där ändå i

Barnsliga slagsmål ett stråk av en kollektiv längtan och

längtan till ett kollektiv.

ur Elin Ruuths förord

 

Att slåss är barnsligt. Det gör de vuxna medan barnen

ligger i sina sängar och lyssnar. Våldet är ständigt närvarande.

Hos släkten, den hotfulla. Hos männen. Hos farbrodern.

 

Men Barnsliga slagsmål, Sandra Holms debut från 1969, kretsar

främst kring barnet. Det geggiga, kletiga som växer i magen.

Och det på utsidan som längtar efter något renare, bortom de

mänskliga maskerna och förklädnaderna – de påtvingade rollerna.

 

Barnsliga slagsmål är ett poetiskt utforskande av det som i

tystnad försiggåtts. Prosan är famlande men samtidigt allvetande.

Språket blir till en tröst, en bot.Sandra Holm föddes 1943 i Ersnäs, söder om Luleå. Efter gymnasiet flyttade hon till Köpenhamn, nyligen gift med den danska författaren Sven Holm. Hon gav ut tre diktsamlingar och två prosaverk. Debuten, Barnsliga slagsmål, utkom 1969 och är den enda av hennes böcker som skrivits helt på svenska. Sandra Holm dog 1987 efter en lång tids sjukdom i cancer. Hon ligger begravd på kyrkogården i Gammelstad i Luleå.

Kategori Prosa