Seminariet för teologi och historia - Teologi för en postkristen tid

SEK 180.00

Vilken roll har teologin, läran eller talet om det gudomliga,

i ett samhälle där allt färre bekänner sig till en tro och

sekulariseringen slagit över i ett postkristet tillstånd?

Vilka möjligheter för teologiskt tänkande genereras i en

sådan situation? I denna bok samlas texter om teologins roll

i en postkristen kontext och vi får svar på frågan om det

teologiska tänkandets relevans i ett samhälle där Gud alltmer

framstår som ett mysterium som fortfarande hemsöker vår värld

med den gäckande frågan: finns det något mer? Teologin visar

sig vara en filosofisk disciplin som med nödvändighet griper

in i områden som ekonomi, politik och historia och bidrar med

”sitt perspektiv genom att delta i en bredare och gemensam

tydning av samtiden.”

 

Seminariet för teologi och historia är en grupp akademiker

som samlats sedan 2019 på Sigtunastiftelsen för tvådagarskonferenser

ägnade åt ämnen i skärningspunkten mellan teologi, filosofi, politik

och historia. Denna första bok är frukten av seminariets arbete från

det första mötet 2019 som var vigt åt läsningar av Mattias Martinsons

bok Postkristen teologi: experiment och tydningsförsök (2007).Medverkar i boken gör:

MATTIAS MARTINSON

PETER CARLSSON

MÅRTEN BJÖRK

IDA SIMONSSON

ANNA SJÖBERG

HJALMAR FALK

SIMON HENRIKSSON

ANTON JANSSON

OLA SIGURDSON

Kategori Inquieta