Warsan Shire - Välsigna dottern

SEK 160.00

I Välsigna dottern möter vi en ung flicka som i frånvaron

av vägledning och omsorg finner sin egen väg in i vuxenvärlden.

 

Med inspiration hämtat från sitt eget liv, såväl som från

populärkulturen och nyhetsrubrikerna gestaltar Warsan Shire

med levande och unik stil erfarenheter av flykt och

förfrämlingande, av mental ohälsa och utsatthet, av

moderskap och ungdom.

 

I hennes händer blir livet på ett underligt sätt

fulländat. Våldet, ensamheten och hemlängtan till

trots. Det är en vibrerande värld full av musik,

gråt, bön och sång. Ett polykromt liv av henna,

månljus, läppstift och kohl.

 

Välsigna dottern samlar dikter skrivna under de

senaste tio åren. Ett årtionde under vilket Warsan

Shire blivit en av de mest eftersökta poeterna i

världen. Hon har bidragit med dikter till Beyoncé

Knowles-Carters två visuella album Lemonade och

Black Is King samt skrivit kortfilmen Brave Girl Rising.


Kategori Poesi